ข้อมูลราชทัณฑ์
ข้อมูลที่ปรากฎด้านล่าง เป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบเรือนจำรายประเทศภายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จากแต่ละประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของระบบเรือนจำในภูมิภาค

ข้อมูลวิชาการ
ข้อมูลเชิงลึกของประชากรผู้ต้องขังหญิงในส่วนนี้ ได้มาจากการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อกำหนดกรุงเทพของเรือนจำในแต่ละประเทศ โดยประเทศที่สถาบันฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

ข้อมูลราชทัณฑ์
ข้อมูลวิชาการ